top of page

Hur spelas We Can Play?

We can play especi (Julibert).png
  • WE CAN PLAY

101 kort, 96 historiska händelser och 5 anonyma kort. Händelsen är beskriven på båda sidorna av
kortet medan årtalet den inträffade endast är tryckt på ena sidan.

  • SPELETS MÅL

 

Vinnaren är den som först får 7 kort i kronologisk ordning.

  • SPELREGLER


-Stapla korten i mitten av spelutrymmet så att året för händelsen inte syns.

 

-Börja med att läsa upp den första händelsen. Nu får alla spelare gissa när det skedde. Spelaren
som kommer närmast året det inträffade vinner kortet och får lägga det framför sig.

 

-Härefter får resten av spelarna ta ett första kort, vända på det och lägga det framför sig.

 

- Vinnaren av det första kortet kan nu fortsätta genom att läsa det översta kortet i högen och
bestämma om kortet ska placeras på ena eller andra sidan av det första kortet. När kortet är
placerat är det dags att vända på det och se om det är lagt i rätt kronologisk ordning.

 

-Om kortet placeras fel tas det bort och det är nästa spelares tur. Om kortet placeras rätt blir det
kvar på linjen och då finns det två alternativ; ge över turen till nästa spelare eller försöka att
placera ett kort till (ett riskkort) på linjen med risk för att förlora de redan erhållna korten, om kortet
placeras fel.

 

-Om riskkortet placeras fel går de redan erhållna korten förlorade och riskkortet blir det nya
referenskortet.

 

-Spelet innehåller även anonyma kort. En spelare kan behålla detta kort och ge turen vidare till
nästa spelare eller ge det anonyma kortet till en annan spelare för att få spela sin tur.

 

-Det anonyma kortet kan användas till att minska risken att förlora kort. Om ett riskkort placeras fel
förlorar spelaren endast det kortet, istället för alla redan erhållna kort.

 

-Om ett anonymt kort dyker upp när en spelare vill spela ett andra kort (ett riskkort) går turen
automatiskt vidare till nästa spelare.

 

-Varje anonymt kort kan endast användas en gång.

 

-När en spelare ska lägga det sista kortet på tidslinjen får resten av spelarna välja vilket kort som
ska placeras bland de tre översta i korthögen.

  • SOLOSPEL

-Målet med spelet är att placera 7-10 kort i korrekt kronologisk ordning.

 

-Stapla korten i mitten av spelutrymmet så att årtalen inte syns.

 

-Ta ett första kort, vänd på det och lägg det framför dig.

 

-Med det första kortet som referens ska nu resten av korten placeras i korrekt kronologisk
ordning.

 

-Om ett kort placeras felaktigt förlorar du dina redan vunna kort och det sist tagna kortet blir det
nya referenskortet.

 

-Spelet innehåller även fem anonyma kort som kan sparas och användas för att placera ett kort
utan risk att förlora alla redan erhållna kort om du gör ett misstag. Om ett kort placeras fel när ett
anonymt kort används tas endast det felaktigt placerade kortet bort.

 

-Varje anonymt kort kan endast användas en gång.

 

-Spelet är förlorat om tre kort placerats fel.

bottom of page