Ecosfera logo.png
Ecosfera
kickstarter-badge-coming-soon.png


 

 

SUBSCRIBE HERE AND WE´LL NOTIFY YOU ON LAUNCH DAY! 

Ecosfera är ett kooperativt däcksbyggande spel för 1 till 4 spelare där vi behöver återställa den vilda naturen innan det är för sent.

 

Spelet tenderar att vara mer flytande och trevlig till en början. Du har gott om resurser och extra färdigheter men allt eftersom spelet fortskrider blir resurserna knappare och obalanserade och interaktionen med resten av spelarna blir viktig. Även om, ge inte upp! Spelet kommer inte att avgöras förrän i slutet och förhoppningsvis kommer ni att återställa den vilda världen tillsammans!

Ecosfera Game
Ecosfera Spiel 22 Photo 1.jpeg

Download the Ecosfera prototype´s Rulebook

Ecosfera Prototype Rulebook (1).jpg
Ecosfera Prototype Rulebook (2,3).jpg
Ecosfera Prototype Rulebook (4,5).jpg
Ecosfera Prototype Rulebook (6,7) copy.jpg
Ecosfera Prototype Rulebook (8,9).jpg


 

 

SUBSCRIBE HERE AND WE´LL NOTIFY YOU ON LAUNCH DAY!